Hotărârea nr. 83 din 30.01.2019 aprobarea cofinanțării obiectivului de investiţii „Construire Corp Clădire Școală cu clasele I-VIII Giarmata în regim P+2E, comuna Giarmata, județul Timiș” în cuantum de 10.602.298,64 lei

83 Hotărâre