Hotărârea nr. 98 din 27.02.2019 privind constituirea unui drept de administrare în favoarea SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406097

98 Hotărâre