Hotărârea nr. 99 din 27.02.2019 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 409291 Giarmata având nr. cad. 409291 în suprafață de 886 mp în trei loturi noi și anume: lot 1 în suprafață de 244 mp – teren intravilan, lot 2 în suprafață de 280 mp – teren intravilan, lot 3 în suprafață de 362 mp – teren intravilan

99 Hotărâre