Hotărârea nr. 170 din 15.04.2019 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 405080 Giarmata având nr. cad. 405080 în suprafață de 40.000 mp în două loturi noi și anume: lot 1 în suprafață de 2.500 mp – teren extravilan și lot 2 în suprafață de 37.500 mp – teren extravilan, precum și declararea de interes public local a lotului 1 în vederea scoaterii terenului din circuitul agricol și construirii unei gospodării de apă

170 Hotărâre