Hotărârea nr. 172 din 23.04.2019 privind dezmembrarea imobilului înscris în CF 405276 Cerneteaz având nr. cad. 405276 în suprafață de 22.057 mp (drum arteză) în două loturi noi și anume: lot 1 în suprafață de 20.117 mp – teren intravilan având categoria de folosință drum și lot 2 în suprafață de 1940 mp – teren intravilan având categoria de folosință drum

172 Hotărâre