Hotărârea nr. 190 din 26.06.2019 privind aprobarea intabulării imobilului cu număr cadastral Dc 58 tronson „Giarmata Ianova (de la autostradă până la limita UAT Giarmata”, având categoria de folosință drum în suprafață de 23397 mp

190 Hotărâre