Hotărârea nr. 192 din 26.06.2019 privind aprobarea intabulării imobilului cu număr cadastral Dc 58 tronson „pod intrare Cerneteaz – Halta Cerneteaz (calea ferată)”, având categoria de folosință drum în suprafață de 24589 mp

192 Hotărâre