Hotărârea nr. 194 din 26.06.2019 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 403215, nr. cad. 403215 situat în localitatea Giarmata str. Junilor, nr. 18, jud. Timiș către domnul Frățilă Ovidiu

194 Hotărâre