Hotărârea nr. 196 din 26.06.2019 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406431, nr. cad. 4006431 situat în localitatea Giarmata str. Zefirului, nr. 6, jud. Timiș către domnul Mihălceanu Claudiu

196 Hotărâre