Hotărârea nr. 201 din 26.06.2019 privind validarea unui nr. de 49 dosare noi depuse, complete, spre validare pentru Legea privind aprobarea încheierii unui act adițional pentru un număr de 14 beneficiari ai Legii nr. 15/2003

201 Hotărâre