Hotărârea nr. 204 din 26.06.2019 privind aprobarea transferului dreptului de concesiune asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 403747 aparținând doamnei Gricoriu Ecaterina în favoarea domnului Olecan Daniel

204 Hotărâre