Hotararea Nr. 211

H O T Ă R Â R E A nr. 211 din 30.07.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III și modificarea listei de investiții, precum și a Agendei Culturale

211