Hotărârea nr. 212 din 30.07.2019 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului în suprafață de 1546 mp având nr. Cad. De312 situat în zona PUZ-ului Industrial

212 Hotărâre