Hotararea Nr.212

H O T Ă R Â R E A nr. 212 din 30.07.2019 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului în suprafață de 1546 mp având nr. Cad. De312 situat în zona PUZ-ului Industria

212