Hotararea Nr.213

H O T Ă R Â R E A nr. 213 din 30.07.2019 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului în suprafață de 5888 mp având nr. Cad. De317 situat în zona PUZ-ului Industrial

213