Hotărârea nr. 215 din 30.07.2019 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului în suprafață de 254 mp având nr. Cad. Hcn 323 situat în zona PUZ-ului Industrial

215 Hotărâre