Hotararea Nr.216

H O T Ă R Â R E A nr. 216 din 30.07.2019 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului în suprafață de 1626 mp având nr. Cad. De223/1/15 situat în zona PUZ-ului Industrial

216