Hotărârea nr. 217 din 30.07.2019 privind rectificarea suprafeței imobilului înscris în CF Giarmata nr. 404128, nr. cad. Ps318/4 (teren situat în zona PUZ-ului Industrial) de la 4133 mp la 4336 mp

217 Hotărâre