Hotărârea nr. 221 din 30.07.2019 privind recuperarea debitului constatat prin Decizia Curții de Conturi a României – Camerei de Conturi Timiș nr. 37/2018 la punctul 6 reprezentând venituri suplimentare provenite din închirierea de mașini și utilaje aparținând domeniului privat al COMUNEI GIARMATA către SC GOSPODĂRIE COMUNALĂ GIARMATA SRL

221 Hotărâre