Hotararea Nr.222

H O T Ă R Â R E A nr. 222 din 30.07.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL

222