Hotararea Nr.223

H O T Ă R Â R E A nr. 223 din 30.07.2019 privind trecerea din proprietatea Statului Român în domeniul privat al Comunei Giarmata și administrarea Consiliului Local a terenului intravilan situat în localitatea Giarmata, nr. 84 înscris în CF nr. 402232, în suprafață de 290 mp

223