Hotărârea nr. 225 din 30.07.2019 privind aprobarea încetării contractului de închiriere pentru suprafețele de pajiști aflate în domeniul privat al comunei Giarmata nr. R10387/02.05.2018 încheiat cu domnul Bartoș Flavius

225 Hotărâre