Hotărârea nr. 227 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406403 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Bîte Gheorghe

227 Hotărâre