Hotararea Nr.229

H O T Ă R Â R E A nr. 229 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406446 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Răduca Ilie

229