Hotărârea nr.232 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406518 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Lambrecht Robert Florin

232 Hotărâre