Hotărârea nr.233 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406523 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Turoci Maria

233 Hotărâre