Hotărârea nr.234 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406534 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Ghiță Sorin Florin

234 Hotărâre