Hotararea Nr.236

H O T Ă R Â R E A nr. 236 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406581 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Sârbu Ionel

236 (1)