Hotararea Nr.238

H O T Ă R Â R E A nr. 238 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406707 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Grigoriu Costel

238