Hotararea Nr.240

H O T Ă R Â R E A nr. 240 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406731 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Lihet Alexandru Dan

240