Hotărârea nr. 242 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406830 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Trifan Radu

242 Hotărâre