Hotararea Nr.243

H O T Ă R Â R E A nr. 243 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406857 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Doszlop Adina

243