Hotărârea nr. 244 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406400 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Moisuc Andrei

244 Hotărâre