Hotărârea nr. 245 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406421 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Ienci Daniela

245 Hotărâre