Hotărârea nr. 252 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406761 atribuit conform Legii nr. 15/2003, domnului Ciobanu Cătălin Sorin

252 Hotărâre