Hotărârea nr. 254 din 30.07.2019 privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra terenului înscris în CF Giarmata nr. 406716 atribuit conform Legii nr. 15/2003, doamnei Panici Andreea

254 Hotărâre