Hotărârea nr. 257 din 28.08.2019 privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul III și IV și modificarea listei de investiții, precum și a Agendei Culturale

257 Hotărâre