Hotărârea nr. 273 din 28.08.2019 privind predarea către E-Distribuție Banat S.A. a capacității energetice (instalații de producere a energiei electrice rețele electrice și alte echipamente electroenergetice) aferente cotei de participare echivalentă cu investiția eficientă (lef) și cedarea în folosință cu titlu gratuit a capacității energetice aferente cotei de participare a comunei – Cartierul Primăverii

273 Hotărâre