Hotărârea nr. 274 din 28.08.2019 privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și servitute către E-Distribuție Banat S.A. a suprafeței de 124.043 mp înscris în CF nr. 406888 Giarmata, teren aparținând domeniului public al comunei Giarmata, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public a obiectivului „Execuție lucrări de extindere rețea electrică aferentă PUZ Cartierul Primăverii – locuințe și funcțiuni complementare în Loc. Giarmata”

274 Hotărâre