Hotărârea nr. 275 din 28.08.2019 privind constatarea apartenenței la domeniul privat al comunei Giarmata a capacităților energetice (instalații de producere a energiei electrice rețele electrice și alte echipamente electroenergetice) aferente obiectivului de investiție „Execuție lucrări de extindere rețea electrică aferentă PUZ Cartierul Primăverii – locuințe și funcțiuni complementare în Loc. Giarmata”

275 Hotărâre