Hotărârea nr. 282 din 28.08.2019 privind darea în folosinţă a obiectivelor cu destinație sportivă aflate în proprietatea sau în administrarea Comunei Giarmata în favoarea Clubului Sportiv Unirea Cerneteaz

282 Hotărâre