Hotărârea nr. 333 din 30.09.2019 aprobarea încheierii contractului de cofinanțare cu S.C. Gaz Vest S.R.L., pentru executarea obiectivului de investiții „Extindere rețea distribuție gaze naturale în Cartierul Primăverii – Puz Tineretului, Giarmata, Timiș”

333 Hotărâre