Hotărârea nr. 347 din 02.10.2019 privind modificarea H.C.L. Giarmata nr. 222/30.07.2019 privind aprobarea majorării capitalului social al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL

347 Hotărâre