Hotărârea nr. 348 din 02.10.2019 pentru completarea H.C.L. Giarmata nr. 256/30.07.2019 privind aprobarea completării organigramei și al statului de funcții al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL

348 Hotărâre