Hotărârea nr. 349 din 02.10.2019 privind stabilirea categoriilor de persoane fizice scutite de la plata taxei locale de salubrizare pentru activitățile de precolectare, colectare și transport a deșeurilor menajere și a celor asimilate acestora, sortare și depozitare controlată a deșeurilor menajere de pe raza administrativ-teritorială a comunei Giarmata aferente anului 2019

349 Hotărâre