Hotărâre nr. 366 din 30.10.2019 privind aprobarea primei înscrieri în cartea funciară a imobilului în suprafață de 3439 mp având nr. Cad. DE 1078 (limitrof PUZ-ULUI domnului Apăvăloaie Manuel)

366 Hotărâre