Hotărârea nr. 357 din 30.10.2019 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406440 având o suprafață de 541 m.p. către doamna Șoptea-Irimia Corina-Antoaneta

357 Hotărâre