Hotărârea nr. 359 din 30.10.2019 privind aprobarea vânzării terenului înscris în CF Giarmata nr. 406736, nr. cad. 406736 situat în localitatea Giarmata str. Grădinarilor, nr. 8, jud. Timiș către domnul Bâte Ilie-Marian

359 Hotărâre