Hotărârea nr. 369 din 28.11.2019 privind rectificarea imobilului înscris în CF Giarmata nr. 407669 constând în teren intravilan de la suprafața de 1895 mp la suprafața de 1964 mp, precum și apartamentarea construcției de pe imobilul cu nr. Cad. 556/b (imobil situat în loc. Giarmata nr. 651)

369 Hotărâre