Hotărârea nr. 379 din 28.11.2019 aprobarea completării art. (2) alin. (1) din H.C.L. nr. 222 din 30.07.2019 majorării capitalului social al SC Gospodărie Comunală Giarmata SRL în sensul achiziționării unui autovehicul multifuncțional pentru întreținere drumuri

379 Hotărâre